archetyp-m s.r.o.
+420 222 512 318
officearchetyp-m.cz
voršilská 2085/3 | 110 00 praha 1
zahájena 6 fáze realizačních prací

Klášter voršilek v Praze

Rrevitalizace areálu kláštera

Polyfunkční stavby, Sakrální stavby, Historický objekt, Klášter, Půdní vestavba, Rekonstrukce, Restaurátorské práce, Nemovitá kulturní památka


Klášterní komplex stojí na místě několika domů pocházejících z doby vzniku Nového Města. V předhusitské době zde stávaly například vápenka, cihelna a sladovna. V některých částech areálu se fragmenty původních gotických staveb uchovaly ve sklepních prostorách. Voršilky koupily v této lokalitě první dům v roce 1664 a hned v něm zřídily provizorní konvent. Posléze skupovaly okolní domy, aby na jejich místě vznikl klášter, na kterém se mimo jiných architektů podílel i Karel Ignác Dienzenhofer. V areálu byla kromě konventu internátní škola, divadlo, lázeň, prádelna, knihovna a několik kaplí a kapliček. V roce 1880 proběhla zásadní přestavba. Tehdy byla budova na Národní třídě zvýšena o patro a získala novou fasádu. Klášter byl zrušen v roce 1951 a v roce 1991 vrácen Římské unii řádu sv. Voršily.
1. fáze revitalizace obnovuje prostory klauzury řádových sester. Společné prostory jako je kaple, jídelna a společenská místnost umisťuje do půdní vestavby.


lokalita: Praha 1 – Nové Město, CZ
klient: Komunita Římské unie řádu sv. Voršily v Praze
architekt: Archetyp-M s.r.o. | Jakub Maršík
autor: Jakub Maršík
spolupráce: Pavel Hicz, Lukáš Přibyl
dodavatel: Bolid M s.r.o.
stavební řešení: Archetyp-M s.r.o.
konstrukční řešení: Jindřich Rineš
návrh: 10/2011 - 10/2012
realizace: 10/2012
poskytnuté služby: Architektonická studie stavby, Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro provedení stavby, Autorský dozor

fotogalerie