archetyp-m s.r.o.
+420 222 512 318
officearchetyp-m.cz
voršilská 2085/3 | 110 00 praha 1
czech republic

Premonstratensians monastery Teplá

An exemplary restoration of national cultural monument ‐ 1st phase

Multifunctional buildings, Religious buildings, Historical building, Monastery, Reconstruction, Restoration, National cultural monumentProjekt řeší 1. fázi revitalizace jižního křídla objektu prelatury kláštera premonstrátů v Teplé zahrnující statické zajištění objektu, komplexní revitalizaci vnějšího pláště, odvodnění a odvlhčení objektu včetně obnovy sofistikovaného štolového systému a restaurátorské práce.


location: Teplá u Toužimě, CZ
address: Klášter Teplá 1
client: Kanonie premonstrátů Teplá
architect: Archetyp-M | Jakub Maršík
author: Jakub Maršík
collaborator: Pavel Fořt, Jan Andrš, Pavel Hicz
contractor: Konstruktiva Konsit a.s.
civil engineer: Jakub Maršík | Archetyp-M
structural engineer: Jindřich Rineš
design period: 2/2009 - 6/2010
construction period: 8/2011 - 6/2015
photograph: Jaroslav Kučera

photogallery