archetyp-m s.r.o.
+420 222 512 318
officearchetyp-m.cz
voršilská 2085/3 | 110 00 praha 1
vzorová obnova národní kulturní památky

Klášter premonstrátů Teplá

1. fáze revitalizace

Polyfunkční stavby, Sakrální stavby, Historický objekt, Klášter, Rekonstrukce, Restaurátorské práce, Národní kulturní památka


Klášter Teplá je revitalizován v rámci Integrovaného operačního programu. Globálním cílem programu je zvýšit využití potenciálu kulturního dědictví areálu kláštera. Konkrétním cílem programu je obnova části areálu kláštera, její nedílnou avšak velice podstatnou součástí je umožnit plnohodnotné využití památkových objektů či souborů objektů pro kulturní a vzdělávací aktivity.
Projekt řeší 1. fázi revitalizace jižního křídla objektu prelatury kláštera premonstrátů v Teplé zahrnující statické zajištění objektu, komplexní revitalizaci vnějšího pláště, odvodnění a odvlhčení objektu včetně obnovy sofistikovaného štolového systému a restaurátorské práce.


lokalita: Teplá u Toužimě, CZ
adresa: Klášter Teplá 1
klient: Kanonie premonstrátů Teplá
architekt: Archetyp-M | Jakub Maršík
autor: Jakub Maršík
spolupráce: Pavel Fořt, Jan Andrš, Pavel Hicz
dodavatel: Konstruktiva Konsit a.s.
stavební řešení: Jakub Maršík | Archetyp-M
konstrukční řešení: Jindřich Rineš
návrh: 2/2009 - 6/2010
realizace: 8/2011 - 6/2015
fotograf: Jaroslav Kučera

fotogalerie