archetyp-m s.r.o.
+420 222 512 318
officearchetyp-m.cz
voršilská 2085/3 | 110 00 praha 1

Rodinný dům v Olomouci

Rekonstrukce řadového rodinného domu

Obytné stavby, Půdní vestavba, Rekonstrukce, Rodinný dům, Realizace


Rodinný dům se nachází v blokové nízkopodlažní zástavbě a je jedním z posledních dochovalých typizovaných domů, které byly v této lokalitě stavěny.
Bávrh řeší především přestavbu půdního prostoru na obytné podkroví, blok vnitřního schodiště domu a fasády.
Navrhovaná dispozice člení stávající půdní prostor na čtyři funkční celky - koupelnu, pracovnu, tři ložnice a chodbu se schodišťovým prostorem.
Na západní polovině, kde jsou umístěny dvě ložnice, je využita původní konstrukce krovu. Ta se i pohledově uplatňuje a to včetně krokví. Prostor je oživen jeho pokračování nad stropem chodby v samém vrcholu střechy. Osvětlení ložnic je zajištěno třemi atelierovými okny.
Na východní polovině je původní krov doplněn o dvě výrazné pravoúhlé plochostropé hmoty, které ve svém objemu umožnují situování koupleny, ložnice a pracovny. Pracovna volně navazuje na prostor chodby a schodiště, který je vklíněn mezi již zmíněné kvádrové hmoty. Dřevěné prvky krovu jsou v západní části podkroví kromě sloupků a pásků podpírajících vaznici zakryté.
Ložnice, koupelna a pracovna jsou osvětleny klasickými dřevěnými okny se sníženým parapetem a vnitřním madlem zábradlí. Výška parapetu je vztažena k horní hraně vany v kouplně. Prostor schodiště je osvětlen okenem vloženým do šikminy střechy. Dřevěné francouzské okno v štěrbině mezi kotlem a policí pak nabízí průhled do zahrady.
Vložením lehké skleněné lávky v části chodby navazující na schodiště je docíleno maximálního prosvětlení vnitřní chodby přízemí a vizuelního propojení obou pater. Nosná konstrukce lávky je tvořena ocelovým překladem IPE a kolmo vloženými nosníky obdelníkového průřezu přecházejícími do konstrukce zábradlí.


lokalita: Olomouc, CZ
adresa: Beneše Třebízského 22, Olomouc
architekt: Jakub Maršík | Archetyp-M s.r.o.
autor: Jakub Maršík
stavební řešení: Jarmila Jaworská | Atelier Polách & Brabenec s.r.o.
konstrukční řešení: Statika Olomouc s.r.o.
návrh: 7/2005 - 9/2005
realizace: 5/2006 - 10/2006
poskytnuté služby: Architektonická studie stavby

fotogalerie