archetyp-m s.r.o.
+420 222 512 318
officearchetyp-m.cz
voršilská 2085/3 | 110 00 praha 1
Státní hrad Bečov – příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu - Vypracování stavebního programu k veřejné soutěži o návrh

projekty - top stavby


Ovčí farma

Vila v Českém Štemberku

Státní hrad Bečov – příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu

zahájena 6 fáze realizačních prací
Klášter voršilek v Praze

Kostel sv. Voršily v Praze

Klášter premonstrátů Teplá

Kanceláře NJP v Praze