archetyp-m s.r.o.
+420 222 512 318
officearchetyp-m.cz
voršilská 2085/3 | 110 00 praha 1

Partnerská zónaSpolečnost Archetyp-M s.r.o. poskytuje informace, výrobky a služby uvedené na těchto internetových stránkách podle následujících podmínek a ujednání. Vstupem na tyto stránky souhlasíte s tím, že se tyto podmínky a ujednání pro vás stanou závaznými.
Jakékoli informace, dokumenty, projektové dokumentace či software, který lze prostřednictvím těchto internetových stránek stáhnout, jsou dílem společnosti Archetyp-M s.r.o. a jsou chráněny autorským právem. Jejich obsah je důvěrný, bez předchozího písemného schválení společností Archetyp-M s.r.o. nesmí být reprodukovány celé ani částečně, ani poskynuty třetím stranám nebo používány k jiným účelům, než pro jaké byly poskytnuty.

aktuální události


Klášter premonstrátů Teplá

Muzeum automobilových veteránů v Rokycanech

Adamova lékárna v Praze

zahájena 6 fáze realizačních prací
Klášter voršilek v Praze

Rodinný dům ve Valech

Měšťanský dům v Prachaticích

Kostel sv. Voršily v Praze

Poliklinika v Liberci

Státní hrad Bečov – příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu

24.11.2016 Přednáška v rámci 18. mezinárodní konference WTA

Základní škola Manětín

Vila v Českém Štemberku

Klinika ortodoncie

Vila v Pyšelích

Vydáno stavební povolení
Centrum sociálních služeb v Toužimi - Dobré Vodě

Kanceláře NJP v Praze

Dokončena rehabilitace vstupu a balkonku s vlajkovou žerdí
Galerie Nová Síň

Kanceláře NJP v Praze

Rodinný dům Sekerské chalupy