archetyp-m s.r.o.
+420 222 512 318
officearchetyp-m.cz
voršilská 2085/3 | 110 00 praha 1

Profil - Jakub MaršíkTitul: Ing., inženýr pro pozemní stavby
Bc., bakalář teologie
Profesní
licence:
Autorizovaný architekt; člen České komory architektů
(Číslo autorizace: 04066)
Telefon: +420 777 300 633
email: jakubarchetyp-m.cz
Vzdělání: České vysoké učení technické v Praze, Stavební fakulta
obor Pozemní stavby a architektura
(1996 - 2002)

Universita Strathclyde v Glasfow (UK), Fakulta inženýrství
obor Building design engineering – architecture
(2002)

Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta
obor Teologické nauky
(2003 - 2008)
Profesní zkušenosti: Archetyp-M, s.r.o.
(Od 2010)

ADR, s.r.o.
(2005 - 2008)

Vyšehrad atelier, s.r.o.
(2002 - 2004)

o nás

naše
služby

profil
jakub maršík

aktuality